Verhaal van de 18de kameel

 

Het verhaal van de 18e kameel is afkomstig uit het Midden-Oosten en gaat als volgt:

kameel2Er was eens een Arabische man die bij zijn overlijden zijn 17 kamelen naliet aan zijn 3 zonen. In zijn testament bepaalde hij dat de helft van de kamelen naar zijn oudste zoon zouden gaan, zijn middelste zoon zou 1/3 van de kudde ontvangen en de jongste zoon 1/9 deel.

De broers wilden maar wat graag de laatste wens van hun vader respecteren. Maar ze zaten tegelijkertijd met een probleem. 17 is niet te delen door 2, niet door 3 en ook niet door 9.  De broers gingen lange tijd met elkaar in onderhandeling. Ze bedachten ingewikkelde oplossingen: kamelen aan elkaar verhuren of de dieren slachten en het vlees verdelen. Maar dit leken allemaal geen goede oplossingen. Omdat de broers er niet uitkwamen besloten ze advies te vragen aan een wijze oude vrouw.

De vrouw dacht na en zei tegen de broers dat ze hen niet kon helpen. Maar wat ze wel kon doen was haar kameel aan de broers schenken. De broers aarzelden maar de oude vrouw stond erop dat zij haar geschenk aannamen.

Met de nieuwe kameel telde kudde nu in totaal 18 kamelen. De broers besloten opnieuw te kijken of ze de kamelen konden verdelen zoals hun vader dat had gewenst. Ze waren er al snel uit. De oudste zoon nam de helft van de 18 kamelen wat neer kwam op 9, de middelste 1/3 , 6 kamelen en de jongste 1/9, 2 kamelen.

Na de verdeling bleek er één kameel over te zijn. Deze ging terug naar de oude vrouw, die met een grote grijns het dier weer in ontvangst nam.

 

Home